WeatherInfo

+371 27594939 (SMS nesaņem)


Drošība uz ūdens

Atpakaļ

Drošība uz ūdens

Kas jāievēro, laivojot?

  • Atrodoties laivā uz ūdens, obligāti jālieto drošības veste. Vestei ir jābūt pareizi uzvilktai un aizsprādzētai.
  • Vienā laivā drīkst atrasties tik laivotāju, cik tas ir paredzēts laivas modeļa tehniskajos parametros.
  • Iekāpšana laivā notiek tajā brīdī, kad laiva ir novietota ūdenī paralēli krastam. Iekāpšanas brīdī laiva ir stabili jātur, lai tā nešūpotos un neapgāztos.
  • Laivā katrs laivotājs uzturas savā sēdvietā. Nedrīkst celties kājās un liekties pāri laivas malai.
  • Upes straujtecēs, krācēs un sastopoties ar kokiem, akmeņiem un citiem dabiskiem vai mākslīgiem šķēršļiem, ir jābūt ļoti uzmanīgiem.
  • Laivai atrodoties gaitā, nav ieteicams ķerties pie kokiem vai zariem, kas atrodas upē. Šāda rīcība var beigties ar laivas apgāšanos vai laivotāja iekrišanu ūdenī.
  • Upes vietās, kur ir liela straume, laivu ir jācenšas turēt paralēli straumei. Ja laiva sagriežas šķērsām straumei, tā praktiski kļūst nevadāma.
  • Atrodoties laivā uz upes, katrs pats ir atbildīgs par savu drošību un veselību. Tāpat ikviens laivotājs ir atbildīgs par tādu savu rīcību, kas var apdraudēt citu laivotāju drošību un veselību.
  • Vecāki, radinieki, vai aizbildņi ir atbildīgi par bērnu, kuri atrodas kopā ar tiem, drošību.
  • Katrs laivotājs pats uzņemas atbildību par sekām, kādas varētu rasties, neievērojot augstāk minētos nosacījumus, neprasmīgi lietojot laivas vai arī brauciena laikā lietojot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vai psihotropās vielas.