WeatherInfo

+371 27594939 (SMS nesaņem)


Peldlīdzekļa lietošanas instrukcija

Atpakaļ

·         Mantas peldlīdzeklī drīkst iekraut kā arī pasžieri tajā drīkst iekāpt tikai pēc peldlīdzekļa nolaišanas ūdenī.

·         Nedrīkst pieļaut smērvielu, šķīdinātāju, skābju un citu līdzīgas iedarbības ķīmisku vielu nokļūšanu uz peldlīdzekļa virsmas.

·         Peldlīdzeklis ir jāsargā no mehāniskiem bojājumiem. To nedrīkst vilkt pa zemi, kā arī nedrīkst pieļaut saskarsmi ar asiem un cietiem priekšmetiem, kuri var nodarīt bojājumus Peldlīdzeklim.

·         Nedrīkst pārslogot Peldlīdzekli ar lielāku svaru nekā ir pieļaujams atkarībā no paredzētā cilvēku max skaita.

·         Pēc katras Peldlīdzekļa izmantošanas  un pirms Peldlīdzekļa nodošanas attīriet to no netīrumiem, izmazgājiet to ar ūdeni, noslaukiet un nožāvējiet.

·         Ir aizliegts izmantot peldlīdzekli ledus iešanas laikā, kā arī piesārņotās un piedrazotās upēs, kā arī upēs ar lielu straumi, sēkļiem un ūdenskritumiem.

·         Vietās, kur upe neatbilst drošas pārvietošanās prasībām, Peldlīdzeklis ir jāpārvieto pa krastu līdz vietai, kura atbilst drošas pārvietošanās prasībām.

·         Peldlīdzeklī ir aizliegts stāvēt.

·         Aizliegts sēdēt, gulēt laivā, kad tas atrodas uz sauszemes.

·         Peldlīdzekļa izmantošanas laikā drīkst veikt tikai tādus manevrus un darbības ar peldlīdzekli, kas ir savietojamas ar veselo saprātu un savām spējām.

·         Ja Peldlīdzekļa izmantošanas laikā tajā sāk ieplūst ūdens, tad ir nekavējoties jāairējas uz krastu, lai pasargātu pasažierus un kravu no bojā ejas vai bojājuma.

·         Peldlīdzekli nenovietot ugunskura tuvumā.

·         Atrodoties peldlīdzeklī vai tā tuvumā kategoriski AIZLIEGTS SMĒĶĒT.

·         Braucot peldlīdzeklī obligāti ir jālieto glābšanas vestes.